Zondag 25 februari 2024
Morgendienst

Zingen: Psalm 92:1
Zingen: Psalm 146:1
Zingen: Enige Gezangen 1:2, 9
Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig
Schriftlezing: Lukas 2:1-7 en Romeinen 8:1-11
Zingen: Psalm 40:3, 4
Verkondiging ‘Kerst en Goede Vrijdag op één dag’
Zingen: Psalm 36:2, 3
Zingen: Psalm 92:1, 3 OB

Middagdienst

Zingen: Psalm 65: 1, 2 DNP
Zingen: Psalm 133:1, 2 DNP
Schriftlezing: 1 Korinthe 12:7-11 en Romeinen 12:3-8
Zingen: Gereformeerd Kerkboek 103:1, 3, 6, 9
Verkondiging: ‘De Heilige Geest en de genadegaven.’
Zingen: Gezang 451:1, 3, 4
Zingen: Gereformeerd Kerkboek 105:1, 5, 7, 9
Zingen: Psalm 67:1