Liturgie zondag 11 april 2021

Morgendienst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen:Gr. Bundel, lied 71 (Opw. 354) (Glorie aan God)
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Ps. 147: 4 NB
 • Wet
 • Zingen: Ps. 147: 7 NB
 • Gebed
 • Zingen: Gr. Bundel, lied 208 (‘k Heb Jezus nodig)
 • Schriftlezing: Filippensen 3: 1-14
 • Tekst: Filip. 3: 10a
 • Zingen: Gr. Bundel, lied 180:1 (uam 140:1) (Alle roem is uitgesloten)
 • Verkondiging: Christus en de kracht van Zijn opstanding
  1) De inhoud;
  2) Het kennen;
  3) En de uitwerking van Christus’ opstandingskracht
 • Zingen:Ps. 84: 3, 4 OB
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Zingen:Gr. Bundel, lied 169 (JdH. 25): 2, 4 (Geen graf hield)
 • Zegen

Middagdienst

 • Stil gebed – votum en groet
 • Zingen: Ps. 68: 10 OB
 • Gebed
 • Schriftlezing(en): Lukas 24: 33-49
 • Zingen: “Vrede zij u…” Opwekking 58
 • Verkondiging: Lukas 24: 37.45.49
 • Thema: “Jezus maakt van bange volgelingen blijde getuigen”
 • Zingen:”Heer, wijs mij uw weg..” Opwekking 687
 • Dankgebed en voorbede
 • Geloofsbelijdenis
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Ps. 68: 9 DNP
 • Zegen