Liturgie zondag 13 juni 2021

Morgendienst

 • Zingen: Groene bundel 194: 1-4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 19: 1, 3
 • Wet
 • Zingen: Groene bundel 90: 1,2,3
 • Gebed
 • Luisterlied: “Ik zag een kuikentje”
 • Schriftlezing(en): Hand 16: 1-5
 • Zingen: Ps. 87: 1-4
 • Verkondiging
 • Zingen: Ps. 108: 1,2
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Groene bundel 73: 1-3
 • Zegen

Middagdienst

 • Samenzang: Gr. bundel 67
 • Stil gebed
 • Votum + groet
 • Zingen: Ps. 42: 1, 5 OB
 • Gebed
 • Schriftlezing(en). Hand 16: 16-23
 • Zingen: Gr. bundel 139: 1, 3, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Gr. bundel 64
 • Dankgebed en voorbede
 • Geloofsbelijdenis
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Ps. 105: 1,2
 • Zegen.