Morgendienst zondag 5 december 2021

 • Mededelingen overlijden
 • ingen: Ps. 42: 1.5.(staande)
 • Stil gebed
 • Votum + groet
 • Zingen: “Daar is uit ’s werelds duistere wolken.” Weerklank lied 17: 1.2.4 ( liedboek gezang 26)
 • Wetslezing
 • Zingen: Ps. 19: 3 DNP
 • Gebed
 • Advent- en kindermoment
 • Zingen: “Als je veel van iemand houdt” (gr. bundel 186)
 • Schriftlezing(en). Ruth 4
 • Deut. 23: 1-3
 • Zingen: “Er is een Verlosser” Opwekking 263
 • Verkondiging: Ruth 4
 • Zingen: “Heerlijk is uw Naam”Opwekking 379
 • KIZ: opwekking tot evangelisatie
 • Dankgebed en voorbede
 • collecte
 • Zingen: Ps. 87: 2.3.4.
 • Zegen

Middagdienst

 • Voorzang: “Heer, ik kom tot U..”Groene bundel lied 52
 • Stil gebed
 • Votum + groet
 • Zingen: Ps. 66:5 DNP
 • Gebed
 • Schriftlezing(en). 2 Samuël 23: 1-4 – Ef. 3: 14-21
 • Zingen: Ps. 33: 8
 • Verkondiging : HC zondag 47
 • Thema: “ Het bidden dat de Geest ons leert.”
 • Zingen: groene bundel lied 5:2
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Zingen: groene bundel lied 6:3
 • Geloofsbelijdenis.
 • Zingen: Ps. 72: 6
 • Zegen