Morgendienst zondag 19 september 2021

 • Lied EL 299 Welk een Vriend is onze Jezus
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • lied Ps 56:1,3 n Wees mij genadig
 • Tien geboden
 • lied Ps 119:32 o Ik ben een vriend
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen lied 211 (EL 452) Jezus is de Goede Herder
 • Schriftlezing 1 Sam 23:1-21
 • Verkondiging 1 Sam 23:16-18 Vrienden voor het leven
 • Lied 99 (Opw 687) Heer wijs mij uw weg
 • dankgebed en voorbeden
 • Slotlied SB 18:3 Ik ben met u
 • Zegen

Middagdienst

 • lied 67 (Opw 281) Als een hert
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • lied ps Psalm 42:1,3,5 o ’t Hijgend hert
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 63
 • Lied 155 (gez 434) 2,4 Lof zij de Heer Hij omringt:
 • Verkondiging Psalm 63
 • Een lied in de woestijn
 • 1 wat de woestijn is 2 hoe je in de woestijn komt 3 Hoe je in de woestijn leeft
 • lied 8 (SB 8) :1,2,3,4
 • Dankgebed en voorbeden
 • kollekten
 • Psalm 63:1,3 n Mijn God
 • geloofsbelijdenis
 • Slotlied Opw 710 zegen mij
 • Zegen