Week 9 – Dienen van je naaste buiten de kerk – 7 maart

Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen.
1 Kor. 9:19

Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. 20. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. 21. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. 22. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. 23. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. 26. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. 27. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

1 Kor. 9:19-27

Paulus was als geen ander bezig met dienen… het echte missionaire werk ten top. Wat we zien bij Paulus in zijn dienen buiten de gemeente is dat hij zich heel gemakkelijk tussen wie dan ook kan bewegen… Hij werd met de Joden een Jood en bij de zwakken zwak. Hij kon gewoon naast zijn medemens gaan zitten. Wat heb jij er voor over om iemand het geloof te brengen… kun jij solidair zijn met je naaste? Waarmee vergelijkt hij dit?