Week 9 – Dienen van je naaste buiten de kerk – 11 maart

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
Rom. 13:10

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. 11. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. 12. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. 13. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. 14. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Rom. 13:8-14

De liefde van Jezus: nu kom het erop aan! Liefde doet de ander geen kwaad. Behandel daarom je naaste zoals je zelf behandeld zou willen worden. Paulus benadrukt in dit stukje dat we maar een korte tijd hebben. Hoe dichterbij de wederkomst van Christus, hoe meer het erop aan kom dat wij die liefde zullen verspreiden. Bent u ook een dienaar van de liefde?