Week 8 – Dienen van je naaste in de gemeente – 4 maart

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
1 Petrus 3:8

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. 10. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; 11. die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. 12. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

1 Petrus 3:8-12

Dienen in de gemeente kunnen we samenvatten als een daad van liefde tot Christus, ondersteund door de Heilige Geest en gezegend door God de Vader. Liefde is binnen de gemeente een opdracht. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Paulus roemt ook in zijn zwakheden, zodat de kracht van Christus in hem kan wonen. Overdenk dat Zijn genade voor ons genoeg is, want Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht.