Week 8 – Dienen van je naaste in de gemeente – 3 maart

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.
Rom. 15:2

Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 2. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. 3. Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. 4. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 5. En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, 6. opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. 7. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.

Rom. 15:1-7

In onze dagtekst worden we opgeroepen om elkaar te aanvaarden. In het offer van Jezus Christus heeft God ons aanvaard. Vandaar ook hier de opdracht om eensgezind te zijn. Je naaste dienen is dus tot opbouw van de gemeente. Benoem wat jij kan doen tot opbouw van de gemeente…