Week 4 – Jezelf ontdekken – 14 maart

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

Genesis 3:7

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 8. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10. En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Genesis 3: 7-10

De ogen van Adam en Eva werden geopend voor hun naaktheid. Waar zijn onze ogen voor geopend?

Vandaag hebben we gelezen wie we zijn na de zondeval. Door de zondeval gingen Adam en Eva inzien dat ze naakt waren. God zoekt Adam en Eva op, maar door de zonde verstoppen ze zich voor God. Toch weet God hen te vinden en spreekt tot hen. In vers 21 van dit hoofdstuk lezen we dat God zelf kleding voor Adam en Eva maakte. Wat een genade.