Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 2 februari

Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE.
Jona 3:1-3a

Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: 2 Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek. 3 Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE. Ninevé was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee. 4 En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd! 5 De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. 6 Toen dat woord de koning van Ninevé bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. 7 En in Ninevé werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. 8 Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. 9 Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! 10 Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Jona 3:1-10

Wie dit boek leest krijgt een spiegel voorgehouden. Wij zullen ons – als eigenzinnige mensen – waarschijnlijk allemaal wel herkennen in Jona. Gericht op onszelf en onze eigen doelen. Bedenk wel dit: als God je aanspreekt (met Zijn woord), dan komt het erop op aan dat je Zijn woord vólgt, gehoorzaamt! Zo gold dat voor Jona, zo geldt dat vandaag ook voor óns. Ook vandaag richt de Heere zich tot óns, tot u en jou persoonlijk. Een woord dat oproept om Hem te dienen, om breken met je zonden en in Jezus Christus te geloven. Hoe vaak heb je dat al gehoord? Wat deed je ermee?