Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 10 maart

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Johannes 16:13

En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. 7. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9. van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10. van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11. en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 12. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

Johannes 16:5-15

Sta je vandaag open voor wat de Geest je door het Woord wil laten ontdekken?

De Geest leidt ons in de waarheid. Even verderop, in hoofdstuk 17:17, zegt Jezus: “Uw Woord is de waarheid”. De Heilige Geest leidt ons in het Woord van God. Hij maakt het Woord levend in ons hart. Als we het dan over ontdekken hebben, is het de Heilige Geest Die ons steeds weer meer laat ontdekken over Wie God is