Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 7 maart

Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren.

Numeri 12:3

Exodus 2:11 In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag, die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. 12. Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in het zand.

Numeri 12:1 Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes vanwege de Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij had een Cusjitische vrouw genomen. 2. Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het. 3. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. 4. Meteen zei de HEERE tegen Mozes, en tegen Aäron, en tegen Mirjam: U met zijn drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En zij vertrokken met z’n drieën daarnaartoe. 5. Toen daalde de HEERE neer in de wolkkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aäron en Mirjam, en zij kwamen beiden naar voren.

Exodus 2:11-12 en Numeri 12:1-5

We lezen hier weer over Mozes. Mozes die rustig blijft, zelfs niet boos wordt als zijn eigen broer en zus hem afvallen en zijn positie in twijfel trekken. Is dit dezelfde Mozes die in drift een Egyptenaar doodsloeg? Diezelfde Mozes wordt nu de zachtmoedigste van alle mensen genoemd. Wat een verandering! En Mozes is niet de enige. Denk aan David, of Paulus, aan Jona, of…. De Heilige Geest heeft de macht om harten en karakters te vernieuwen, tot eer van de Vader en de Zoon.