Week 3 – Dienen in de Psalmen – 28 januari

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:1b-2

De HEERE is goed

Een lofpsalm.

Juich voor de HEERE, heel de aarde; 2 dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 3 Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide. 4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. 5 Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.

Psalm 100:1-5

Uiteindelijk is de kerk maar tot één ding geroepen: de lofprijzing (het dienen) van God. Het is goed om dat te beseffen. Om dwars door alles heen, God te verheerlijken. Om de lofzang gaande te houden, terwijl we midden in de wereld staan. Hoe hou jij dit vol in deze onrustige tijd?