Week 2 – God de Zoon ontdekken – 28 februari

Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen.

Mattheüs 27:32

Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. 28. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, 29. vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! 30. Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. 31. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 32. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen.

Mattheüs 27:27-32

Maak vandaag bewust tijd vrij om te ontdekken wat Hij voor jou heeft gedaan. Schrijf het op, zodat je jezelf kan herinneren wat God voor heeft gedaan als je dat op momenten niet ervaart.

Dat Jezus werkelijk mens is geworden, wordt hier weer eens bevestigd. Jezus lijdt, zo erg dat Simon van Cyrene zijn kruis moest dragen. Het gaat niet snel genoeg voor de Romeinen en daarom moest Simon de dwarsbalk van het kruis dragen. Jezus droeg onze pijn op zijn schouders. Hoe meer je beseft hoeveel Jezus voor jou gedaan heeft hoe meer je van Hem gaat houden.