Week 2 – God de Zoon ontdekken – 2 maart

En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.

Mattheus 14:23

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. 23. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. 24. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.

Mattheüs 14: 22–24

Waar heeft u Jezus gebed voor nodig?

Terwijl de discipelen zich in een storm bevinden is Jezus aan het bidden. Na een lange en drukke werkdag neemt hij de tijd om te praten met God. Als wij ons in de storm van het leven bevinden mogen wij één ding weten. Jezus laat ons niet alleen en Hij bidt voor ons.