Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 18 januari

Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult.
Genesis 29:27

Toen zei Laban tegen Jakob: Omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. 16 Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam van de jongste was Rachel. 17 Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. 18 Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. 19 Toen zei Laban: Het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. 20 Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar liefhad. 21 Toen zei Jakob tegen Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. 22 Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. 23 En het gebeurde ‘s avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht; en Jakob kwam bij haar. 24 Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa; aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. 25 En het gebeurde ‘s morgens – zie, het was Lea! Daarom zei hij tegen Laban: Wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? 26 Laban antwoordde: Zo doet men niet bij ons, dat men de jongste vóór de eerstgeborene ten huwelijk geeft. 27 Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult. 28 Dat deed Jakob en hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw.

Genesis 29:15-28

Laban hield zijn afspraak niet. Toch bleef Jakob hem nog 7 jaren dienen voor Rachel. Kun je anderen dienen als dingen anders lopen dan is afgesproken?