Week 1 – God de Vader ontdekken – 24 februari

Heere, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

Psalm 90: 1-2

Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. 2. Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. 3. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen. 4. Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht. 5. U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt: 6. in de morgen bloeit het en komt het op, ‘s avonds wordt het afgesneden en het verdort. 7. Want wij vergaan door Uw toorn, door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. 8. U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht. 9. Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte. 10. De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. 11. Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent? 12. Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Psalm 90:1-12

De hoedanigheden van God, waar we deze week naar keken, wordend treffend bezongen in het volgende lied: https://www.youtube.com/watch?v=7-cmTju2uQE