Week 1 – God de Vader ontdekken – 20 februari

Hoe groot zijn Uw werken, Heere. U hebt alles met wijsheid gemaakt, De aarde is vol van Uw rijkdommen.
Psalm 104: 24

05. Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

 1. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
  het water stond tot boven de bergen.
 2. Door Uw bestraffing vluchtten ze,
  ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.
 3. De bergen rezen op, de dalen daalden neer
  op de plaats die U ervoor bestemd had.
 4. U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
  ze zullen de aarde nooit meer bedekken.
 5. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
  zodat ze tussen de bergen door stromen.
 6. Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
  de wilde ezels lessen er hun dorst.
 7. Daarbij wonen de vogels in de lucht,
  hun stem klinkt tussen de takken.
 8. Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
  de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.
 9. Hij doet het gras groeien voor de dieren,
  het gewas ten dienste van de mens.
  Hij brengt voedsel uit de aarde voort:
 10. wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
  olie, die zijn gezicht doet glanzen,
  en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.
 11. De bomen van de HEERE worden verzadigd,
  de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft.
 12. Daar nestelen de vogeltjes,
  de cipressen zijn het huis voor de ooievaar.
 13. De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
  de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen.
 14. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden,
  de zon weet wanneer hij ondergaat.
 15. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht;
  daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten.
 16. De jonge leeuwen brullen om een prooi
  en verlangen van God hun voedsel.
 17. Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug
  en leggen zich neer in hun holen.
 18. De mens gaat dan op weg naar zijn werk,
  naar zijn dienstwerk, tot de avond toe.
 19. Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
  U hebt alles met wijsheid gemaakt,
  de aarde is vol van Uw rijkdommen.
 20. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
  daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen,
  kleine dieren en grote.

Psalm 104:5 -25

Wat kunnen of moeten wij doen om het goede wat nog in de schepping te zien is te bewaren en hoe moeten we omgaan met hetgeen, dat door de zonde is aangetast?