Kerkdiensten

Elke zondag worden om 9.30 uur en 16.30 uur kerkdiensten gehouden. Daarnaast zijn er kerkdiensten op Goede Vrijdag, bid- en dankdagen, Hemelvaartsdag, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Op Tweede Pinksterdag is er een openluchtdienst.

Tijdens de diensten zingen we Psalmen. Daarnaast zingen we uit onze eigen bundel liederen uit o.a. Schriftberijming, Liedboek voor de Kerken en Opwekking.

Onze muziekgroep ondersteunt met enige regelmaat de gemeentezang, Daarbij worden soms ook liederen van Sela  gezongen.

In de morgendienst worden de Tien Geboden of een nieuwtestamentische samenvatting gelezen. In de middagdienst belijden we ons geloof door het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen tot drie jaar in het kinderdagverblijf in gebouw De Wentelwiek (tegenover de kerk).  Na het zingen van een kinderlied en vóór de Schriftlezingen kunnen de kinderen van 3 tot 6 jaar naar de Oppas+. 
Om de week gaan de kinderen uit de groepen 3-5 respectievelijk 6-8 van de basisschool op hetzelfde moment naar hun eigen kinderdienst. Eén keer per maand wordt voor alle kinderen tijdens de dienst een zogenaamd “kindermoment” gehouden.

Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten altijd live mee te luisteren of achteraf terug te luisteren.

Op de eerste zondag van de maand is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten. 

Eerstvolgende diensten

Dienst meeluisteren of kijken

Direct meekijken:

Direct meeluisteren:

Het archief van de diensten is terug te vinden op de site
www. kerkdienstgemist.nl.

Liturgie

Zondag 24 september 2023

Morgendienst
Zingen: Groene bundel lied 84
Zingen: Psalm 100: 1-4 OB
Zingen: Psalm 51: 5 OB
Kinderlied: Laat de kind’ren tot Mij komen (OTH 183)
Schriftlezing: Jakobus 3: 13 – 4:10
Zingen: Psalm 24: 2, 3, 5
Verkondiging: ‘Nader tot God en Hij zal tot u naderen’
Zingen: Lofz. Van Maria : 4, 5
Zingen: Groene bundel lied 52


Middagdienst
Zingen: Groene bundel lied 100: 1- 4
Zingen: Psalm 106: 1, 2 LvdK
Schriftlezing: Deut. 6 : 4-9 en 20-25, 2 Kor. 1: 17- 20
Zingen: Psalm 119: 39, 40, 42 LvdK
Verkondiging: ‘Woorden met grote letters!’
Zingen: Groene bundel lied 1: 1, 2
Zingen: Psalm 116: 1, 10 OB
Zingen: Groene bundel lied 133: 1, 2