Kerkdiensten

Elke zondag worden om 9.30 uur en 16.30 uur kerkdiensten gehouden. Deze diensten worden doorgaans geleid door onze eigen predikant ds. J. Breman. Regelmatig gaan er ook gastpredikanten voor.

Daarnaast zijn er kerkdiensten op Goede Vrijdag, bid- en dankdagen, Hemelvaartsdag, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Op Tweede Pinksterdag is er een openluchtdienst.

Tijdens de diensten zingen we Psalmen. Daarnaast zingen we uit onze eigen bundel liederen uit o.a. Schriftberijming, Liedboek voor de Kerken en Opwekking.

Onze muziekgroep ondersteunt met enige regelmaat de gemeentezang, Daarbij worden soms ook liederen van Sela  gezongen.

In de morgendienst worden de Tien Geboden of een nieuwtestamentische samenvatting gelezen. In de middagdienst belijden we ons geloof door het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen tot drie jaar in het kinderdagverblijf in gebouw De Wentelwiek (tegenover de kerk).  Na het zingen van een kinderlied en vóór de Schriftlezingen kunnen de kinderen van 3 tot 6 jaar naar de Oppas+. 
Om de week gaan de kinderen uit de groepen 3-5 respectievelijk 6-8 van de basisschool op hetzelfde moment naar hun eigen kinderdienst. Eén keer per maand wordt voor alle kinderen tijdens de dienst een zogenaamd “kindermoment” gehouden.

Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten altijd live mee te luisteren of achteraf terug te luisteren.

Op de eerste zondag van de maand is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten. 

Eerstvolgende diensten

Dienst meeluisteren of kijken

Direct meekijken:

Direct meeluisteren:

Het archief van de diensten is terug te vinden op de site
www. kerkdienstgemist.nl.

Liturgie

Morgendienst zondag 15 mei 2022

 • Zingen: Psalm 108: 1 en 3 (DNP)
 • Zingen: Psalm 111: 2 en 3 (DNP)
 • Zingen: Opwekking 244
 • Kinderlied: Opwekking 42
 • Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1-11
 • Zingen: Psalm 112: 1 en 3
 • Verkondiging: 1 Petrus 5: 1-7
 • Zingen: Gezang 218: 1 en 8
 • Dienst van ontheffing en bevestiging van ambtsdragers
 • Zingen: Opwekking 126
 • Zingen: Psalm 134: 1 en 2 (DNP)
 • Zingen: Opwekking 194

Middagdienst

 • Zingen: Gr. Bundel 97
 • Zingen: Psalm 150: 1 en 2 (DNP)
 • Schriftlezing(en): Genesis 29: 15 – 30; Lucas 13:6 – 9; 1
 • Korintiërs 13: 4 – 7
 • Zingen: Gr. Bundel 213:3,4,5 en 6
 • Verkondiging
 • Zingen: Gr. Bundel 110:1,3 en 4
 • Zingen: Psalm 65: 5 en 6
 • Zingen: Psalm 84: 3 en 6