Kerkdiensten

Elke zondag worden om 9.30 uur en 16.30 uur kerkdiensten gehouden. Deze diensten worden doorgaans geleid door onze eigen predikant ds. J. Breman. Regelmatig gaan er ook gastpredikanten voor.

Daarnaast zijn er kerkdiensten op Goede Vrijdag, bid- en dankdagen, Hemelvaartsdag, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Op Tweede Pinksterdag is er een openluchtdienst.

Tijdens de diensten zingen we Psalmen. Daarnaast zingen we uit onze eigen bundel liederen uit o.a. Schriftberijming, Liedboek voor de Kerken en Opwekking.

Onze muziekgroep ondersteunt met enige regelmaat de gemeentezang, Daarbij worden soms ook liederen van Sela  gezongen.

In de morgendienst worden de Tien Geboden of een nieuwtestamentische samenvatting gelezen. In de middagdienst belijden we ons geloof door het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen tot drie jaar in het kinderdagverblijf in gebouw De Wentelwiek (tegenover de kerk).  Na het zingen van een kinderlied en vóór de Schriftlezingen kunnen de kinderen van 3 tot 6 jaar naar de Oppas+. 
Om de week gaan de kinderen uit de groepen 3-5 respectievelijk 6-8 van de basisschool op hetzelfde moment naar hun eigen kinderdienst. Eén keer per maand wordt voor alle kinderen tijdens de dienst een zogenaamd “kindermoment” gehouden.

Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten altijd live mee te luisteren of achteraf terug te luisteren.

Op de eerste zondag van de maand is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten. 

Eerstvolgende diensten

Dienst meeluisteren of kijken

Direct meekijken:

Direct meeluisteren:

Het archief van de diensten is terug te vinden op de site
www. kerkdienstgemist.nl.

Liturgie

Liturgie zondag 18 april 2021

Morgendienst

 • Welkom en mededelingen.
 • Zingen: Ps. 100:1.2.3.4. OB ( op wijs van: “daar juicht een toon”)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 90:1.8.
 • Lezing van Gods wet uit Exodus 20
 • Luisterkinderlied (zingen) : ” ‘k Stel mijn vertrouwen” Opwekking 42
 • Onderwijs over de kinderdoop ( formulier 68/69, blz. 68.69 gr. bundel)
 • Zingen): “Here Jezus, ….”Gr. bundel 143:1.2.3.
 • Doop
 • Zingen: Ps. 134:3 OB :”Dat ’s Heren zegen op u daal.”
 • Doopbelofte gemeente
 • Dankgebed en dienst van voorbede
 • Schriftlezing: Ezechiël 36: 22-28; 36b.37a (HSV)
 • Zingen: Ps. 81:6 DNP ”Ik ben God, de Heer,…”
 • Verkondiging: Ezechiël 36: 25-27; 36b
 • Thema: “Gods vernieuwde genadeverbond”
 • Zingen: “Geprezen zij de Heer” Gr. bundel 44
 • Dankgebed/voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen:”Grote God ..” Gr. bundel lied 159:1.2.3.
 • Zegen

Middagdienst

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen Gezang 444: 1, 2 en 3 (LVK) – Grote God, wij loven U
 • Gebed
 • Schriftlezing Johannes 21:15-25 (NBV)
 • Zingen Psalm 103: 5 en 9 (NB) – Zoals een vader liefdevol zijn armen
 • Verkondiging ‘Liefde zet de eerste stap’
 • Zingen Gezang 481: 1 en 3 (LVK) – O grote God die liefde zijt
 • Dankgebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Collecte
 • Zingen Psalm 133: 1 en 2 (DNP) – Wat goed is het om eensgezind te leven
 • Zegen