Kerkdiensten

Elke zondag worden om 9.30 uur en 16.30 uur kerkdiensten gehouden. Deze diensten worden doorgaans geleid door onze eigen predikant ds. J. Breman. Regelmatig gaan er ook gastpredikanten voor.

Daarnaast zijn er kerkdiensten op Goede Vrijdag, bid- en dankdagen, Hemelvaartsdag, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Op Tweede Pinksterdag is er een openluchtdienst.

Tijdens de diensten zingen we Psalmen. Daarnaast zingen we uit onze eigen bundel liederen uit o.a. Schriftberijming, Liedboek voor de Kerken en Opwekking.

Onze muziekgroep ondersteunt met enige regelmaat de gemeentezang, Daarbij worden soms ook liederen van Sela  gezongen.

In de morgendienst worden de Tien Geboden of een nieuwtestamentische samenvatting gelezen. In de middagdienst belijden we ons geloof door het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen tot drie jaar in het kinderdagverblijf in gebouw De Wentelwiek (tegenover de kerk).  Na het zingen van een kinderlied en vóór de Schriftlezingen kunnen de kinderen van 3 tot 6 jaar naar de Oppas+. 
Om de week gaan de kinderen uit de groepen 3-5 respectievelijk 6-8 van de basisschool op hetzelfde moment naar hun eigen kinderdienst. Eén keer per maand wordt voor alle kinderen tijdens de dienst een zogenaamd “kindermoment” gehouden.

Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten altijd live mee te luisteren of achteraf terug te luisteren.

Op de eerste zondag van de maand is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten. 

Eerstvolgende diensten

Dienst meeluisteren of kijken

Direct meekijken:

Direct meeluisteren:

Het archief van de diensten is terug te vinden op de site
www. kerkdienstgemist.nl.

Liturgie

Morgendienst zondag 19 september 2021

 • Lied EL 299 Welk een Vriend is onze Jezus
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • lied Ps 56:1,3 n Wees mij genadig
 • Tien geboden
 • lied Ps 119:32 o Ik ben een vriend
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen lied 211 (EL 452) Jezus is de Goede Herder
 • Schriftlezing 1 Sam 23:1-21
 • Verkondiging 1 Sam 23:16-18 Vrienden voor het leven
 • Lied 99 (Opw 687) Heer wijs mij uw weg
 • dankgebed en voorbeden
 • Slotlied SB 18:3 Ik ben met u
 • Zegen

Middagdienst

 • lied 67 (Opw 281) Als een hert
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • lied ps Psalm 42:1,3,5 o ’t Hijgend hert
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 63
 • Lied 155 (gez 434) 2,4 Lof zij de Heer Hij omringt:
 • Verkondiging Psalm 63
 • Een lied in de woestijn
 • 1 wat de woestijn is 2 hoe je in de woestijn komt 3 Hoe je in de woestijn leeft
 • lied 8 (SB 8) :1,2,3,4
 • Dankgebed en voorbeden
 • kollekten
 • Psalm 63:1,3 n Mijn God
 • geloofsbelijdenis
 • Slotlied Opw 710 zegen mij
 • Zegen