Veilige kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Helaas komen binnen kerkelijke gemeenten ook onveilige situaties voor door onheuse bejegening of seksuele intimidatie/ misbruik. Dat is ingrijpend. Als je daarmee, op wat voor manier dan ook te maken krijgt, kun je terecht bij de Vertrouwenspersonen, die door de kerkenraad zijn aangesteld. Zij bieden ruimte om je verhaal te doen en kunnen adviseren en begeleiden bij eventuele vervolgstappen.

De vertrouwenspersonen:

  • Marjolein van der Linden – tel: (078) 6195565
  • Frits Beverwijk – tel: (078) 6816321

Het werken binnen het kader van ‘Veilige kerk’ heeft als doel het voorkomen, herkennen en melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Binnen ‘Veilige kerk’ heeft het jeugdwerk bijzondere aandacht van de vertrouwenspersonen. Dit is er op gericht dat het jeugdwerk in onze gemeente plaatsvindt in een vertrouwelijke en veilige omgeving waar geen (seksuele) grenzen worden overschreden.

De vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners. Zij zijn een aanspreekpunt waar de jeugd en gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen over dit thema. Zij willen de kerkenraad en de gemeente alert houden op dit onderwerp. Iedereen kan namelijk, zonder dat hij of zij dit wil, in een situatie terecht komen waar je te maken krijgt met seksueel misbruik. De vertrouwenspersonen weten dan de weg en de protocollen hoe er gehandeld moet worden.

Contact opnemen met de vertrouwenspersonen kan via de telefoon:
(078) 6195565 of (078) 6816321
of via het speciale e-mailadres, waar alleen zij toegang toe hebben:
vertrouwenspersoon@cgk-zwijndrecht.nl.

Zie voor algemene informatie de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties: http://www.meldpuntmisbruik.nl

 

 

Documenten Veilige kerk:

Archief Documenten Veilige kerk