Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Hervormde Gemeente

De Oude Kerk ZwijndrechtOude Kerk Zwijndrecht
Al vele jaren zijn er goede contacten met de Hervormde Gemeente Zwijndrecht (wijk Centrum). Samen organiseren we op biddag en op dankdag middagsamenkomsten voor de kinderen. Deze worden beurtelings in de Oude Kerk (Kerkstraat) en in ons eigen kerkgebouw gehouden. De jeugdwerkers van beide gemeenten bereiden deze bijeenkomsten met enthousiasme voor. Ook kinderen (en ouders) die niet tot onze gemeenten behoren zijn hartelijk welkom in deze samenkomsten, die gehouden worden op de tweede woensdag van maart en de eerste woensdag van november.
Het is mooi dat de kinderen ook op deze manier mogen horen van het geweldige evangelie van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die zegt: “laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen”.

Ook op het niveau van de kerkenraad (moderamen) zijn er groeiende contacten. We herkennen elkaar als mensen die mogen leven van Gods vergevende liefde in Jezus. Dat goede nieuws willen we graag delen met de mensen om ons heen, met de inwoners van Zwijndrecht en daarbuiten. Samenwerking in het evangelisatiewerk is dus een belangrijk speerpunt! 

website: http://www.oudekerkzwijndrecht.nl

Nieuws