Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Zwijndrecht

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Zwijndrecht - Groote Lindt

Zwijndrecht - Grootte Lindt

 

Najaar 2010: zusterkerk met Geref. Kerken vrijgemaakt

Samen met de broeders en zusters van de Geref. Kerk vrijgemaakt te Zwijndrecht en Zwijndrecht - Groote Lindt zijn we de Here onze God dankbaar dat we verder gestalte kunnen geven aan de gevonden eenheid. De drie kerkgemeenschappen in Zwijndrecht kregen namelijk in het najaar van 2010 van hun regionale kerkvergaderingen goedkeuring om nauwere banden aan te gaan (“nauwer kerkelijk samenleven”).

 Vanaf nu zullen de plaatselijke predikanten J. Ophoff (GKv Zwijndrecht), H. Drost (GKv Zwijndrecht - Groote Lindt) en J. Breman (CGK) van tijd tot tijd ruilen en over en weer voorgaan in de kerkdiensten in de drie gemeenten. Verder houdt het nauwer samenleven in dat gemeenteleden in de andere gemeente aan de viering van het heilig avondmaal kunnen deelnemen.

 

Wat vooraf ging:

 Sinds 1992 hebben de kerkenraden van de beide Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Zwijndrecht en van onze gemeente intensieve contacten. Samensprekingen, zoals we dat noemen. Daarachter zit de Bijbelse aansporing om als zijn volk één te zijn. Zie onder meer het hartstochtelijke gebed van de Heiland in Johannes 17: “… opdat zij allen één zijn en de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt”.

 

Regelmatig zijn er gezamenlijke vergaderingen van de drie kerkenraden. Heel mooi is dat die eenheid beleefd mag worden als we met elkaar spreken over het hart van het evangelie: Jezus Christus, die zich gegeven heeft als een verzoening voor onze zonden en die door de Heilige Geest ons leven wil vernieuwen.

 

Natuurlijk zien we wel dat er verschillen zijn. We hebben immers als Christelijke Gereformeerde en Gereformeerd (vrijgemaakte) gemeenten een andere historie. Toch mag ons dat niet weerhouden samen op te trekken. Want: niet hoe wij tegen elkaar aankijken is beslissend, maar wat God in ons midden wil doen als we het van Hem verwachten.

 

Van tijd tot tijd worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Die zijn erop gericht dat we elkaar als leden van de drie gemeenten beter leren kennen. Daarbij is zeker ruimte voor gezellige evenementen, bijvoorbeeld het traditionele eindejaars-volleybaltoernooi. Daarnaast is belangrijk elkaar te ontmoeten rond een geopende bijbel. Zo kunnen we elkaar in het dienen van de Here God beter leren kennen. Dit gebeurt door het bezoeken van elkaars kerkdiensten en ook via gezamenlijke Bijbelkringen en ontmoetingen op verenigingsniveau.

 

Zo hopen we als leden van de drie kerken dichter naar elkaar toe te groeien. Maar dat is niet het einddoel. Het gaat erom dat we samen het evangelie zullen uitdragen in onze woonomgeving. Als kerk van Jezus Christus present én relevant zijn voor hen die de Heiland nog niet kennen.In maart 2007 hebben de drie kerkenraden een gezamenlijke verklaring opgesteld.*) Daarin is het streven opgenomen om – in biddend opzien tot onze God – tot nauwer kerkelijk samenleven te komen.

 

Links

http://www.gkvzwijndrecht.nl

http://www.vasteburchtkerk.nl

Attachments:
Download this file (1221940838_gezamenlijke_verklaring.pdf)Gezamenlijke verklaring[ ]65 kB