Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Zwijndrecht

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Zwijndrecht - Groote Lindt

Zwijndrecht - Grootte Lindt

 

Met de beide Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in onze woonplaats (Zwijndrecht en Zwijndrecht - Groote Lindt) trekken we als Rehobothgemeente samen op. De plaatselijke predikanten ‘ruilen’ van tijd tot tijd bij het voorgaan in de kerkdiensten in de drie gemeenten (kanselruil).
Daarnaast worden al geruime tijd met enige regelmaat gezamenlijke diensten gehouden.
Het ‘nauwer samenleven’ houdt verder in dat gemeenteleden in de andere gemeente aan de viering van het heilig avondmaal kunnen deelnemen.

Ook worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Daarbij is zeker ruimte voor gezellige evenementen, bijvoorbeeld samen sporten (volleybal). Vooral is belangrijk elkaar te ontmoeten rond een geopende bijbel. Dit gebeurt door middel van de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. Zo kunnen we gestalte geven aan de gevonden eenheid.

Wat vooraf ging:

In het najaar van 2010 kregen de drie kerkgemeenschappen in Zwijndrecht van hun regionale kerkvergaderingen goedkeuring om nauwere banden aan te gaan (‘nauwer kerkelijk samenleven’).
Dit volgde op een periode van intensieve gesprekken tussen de kerkenraden en toenemende contacten tussen gemeenteleden. Motivatie daarvoor was de Bijbelse aansporing om als Gods volk één te zijn. Zie onder meer het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17: “… opdat zij allen één zijn en de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt”.

Natuurlijk hebben we gezien en ervaren dat er verschillen zijn. We hebben immers als Christelijke Gereformeerde en Gereformeerd (vrijgemaakte) gemeenten een andere historie. Dat weerhoudt ons er niet van om samen op te trekken. Want: niet hoe wij tegen elkaar aankijken is beslissend, maar wat God in ons midden wil doen als we het van Hem verwachten.

In maart 2007 hebben de drie kerkenraden een gezamenlijke verklaring opgesteld (zie hieronder).
Daarin is het uitgangspunt verwoord dat elk van de drie gemeenten binnen het eigen kerkverband zal blijven. Het is dus niet de bedoeling dat we in Zwijndrecht in één grote gemeente opgaan. Elk van ons heeft een eigen plek (en taak) in de eigen buurt. Het gaat erom dat we samen het evangelie zullen uitdragen in onze woonomgeving. Als kerk van Jezus Christus present én relevant zijn voor hen die de Heiland nog niet kennen. Binnen ‘kerken in Zwijndrecht’ (KiZ) en het Diaconaal Platform Zwijndrecht (DPZ) zetten we ons daarvoor in.

 

Links

http://www.gkvzwijndrecht.nl

http://www.vasteburchtkerk.nl

Attachments:
Download this file (1221940838_gezamenlijke_verklaring.pdf)Gezamenlijke verklaring[ ]65 kB
Nieuws