Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Doel en Missie

Al sinds het ontstaan van de kerk neemt de onderlinge zorg binnen de christelijke gemeente een belangrijke plaats in. Op vele plaatsen in Gods Woord worden we opgeroepen om naar elkaar om te zien, en om broeders en zusters die zorgen hebben te helpen en waar nodig ook praktisch te ondersteunen. Het zou tenslotte niet goed zijn wanneer de één tekort komt, terwijl de ander in overvloed leeft…

De diaconie heeft als doel om de onderlinge verbondenheid op de meest praktische manier zichtbaar te maken zowel binnen als buiten de kerk. De diaconie doet dat niet alleen door zelf taken uit te voeren, maar vooral ook door de leden van de kerk te stimuleren in het liefdevol naar elkaar omzien. 

Nieuws