Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Contactinformatie

Diaconie van CGK Zwijndrecht
Postbus 456

3330 AL Zwijndrecht

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De diakenen worden gekozen door en uit de gemeente, en worden benoemd voor een periode van vier jaar. Hierdoor is de samenstelling van diaconie elk jaar iets anders. Bij de laatste aanpassing van deze pagina waren dit de volgende personen:

Wijk Diaken Telefoon
1 P.B. van der Linden (Voorzitter)    6195565
2 J.W. van Hemert 7852504
3 P.A. Groenenboom jr. (Penningmeester) 8438067
4 P.B. Bouman 8443175
5 A. van der Linden (Algemeen Adjunct) 6197579

 

Bij vragen met betrekking tot je eigen situatie of die van anderen kun je contact opnemen met je wijkdiaken; eventueel kun je ook via de wijkouderling of predikant een vraag aan de diaconie doorspelen. Met gevoelige informatie wordt natuurlijk altijd vertrouwelijk omgegaan. Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 08 RABO 0377 5033 547 t.n.v. diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. De diaconie is een ANBI-doel, zodat je giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Nieuws