Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Actief buiten de kerk

De diaconie is niet alleen binnen de muren van de eigen kerk bezig: al in de eerste gemeenten van het Nieuwe Testament zijn voorbeelden zichtbaar van christenen die zich inzetten om anderen, soms zelfs over landsgrenzen heen, te ondersteunen in geval van honger of armoede.

Ook in onze gemeente wordt een deel van het ingezamelde geld gebruikt om diaconale projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. De collecten bij het Heilig Avondmaal worden met enige regelmaat bestemd voor noodhulp aan gebieden die zijn getroffen door natuurrampen of de gevolgen van oorlogen.

Door onze gemeente worden enkele kinderen in ontwikkelingslanden financieel ondersteund via de Stichting Red een Kind.

De diaconie is verder ook betrokken bij plaatselijke, regionale en landelijke hulpverlenende instanties, in sommige gevallen via de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken, en is gesprekspartner voor de overheid (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Nieuws