Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

In 2018 stelden we een visie op voor de gemeente van Jezus Christus.
Voor de gemeente van de Rehobothkerk hebben we deze visie als volgt verwoord:

Visie

Levend vanuit Gods genade en verwonderd over Zijn vergevende liefde voor zondige mensen, strekken wij ons, aangespoord door de Heilige Geest, uit naar onze redder en Heer: Jezus Christus.

We verlangen er naar dat we in de gemeente de drie-enige God leren kennen, steeds meer zullen groeien in onze relatie met Hem en richten daarom ons hart naar boven, waar Hij regeert.
Als volgelingen van Christus zijn we aan elkaar als broers en zussen gegeven binnen Zijn gemeente. We ontmoeten elkaar, leven met elkaar mee, bidden samen en vuren elkaar aan om Jezus te volgen.
De grote liefde van God willen (en mogen) we niet alleen voor ons zelf houden. Met hart, mond en handen willen we het evangelie van Christus naar buiten toe verspreiden onder de mensen om ons heen.
Dat alles doen wij staande op het fundament van het Woord van God en in de rijke traditie van de kerk van alle eeuwen. Vol verlangen zien wij uit naar de wederkomst van de Here Jezus Christus.

Dit is de Bijbelse visie voor de gemeente van Christus. Een visie is altijd toekomstgericht. Er zit voortgang en gedrevenheid in. We mogen biddend ontvangen wat onze barmhartige God ons door Jezus’ kruis en opstanding geven wil. We zien er naar uit samen te groeien in geloof, hoop en liefde, totdat Jezus terugkomt.

Om de visie concreet vorm te geven is zij samengebracht in vijf woorden die de Kernwaarden van de gemeente weergeven.

Nieuws