Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Informatie over kerkdienst

Elke zondagochtend en middag om respectievelijk 09.30 en 16.30 wordt er een kerkdienst gehouden. Deze diensten worden doorgaans geleid door  onze eigen predikant ds. J. Breman.

De aanvangstijdentijden van de diensten kunnen soms afwijken. Voor actuele informatie over de kerkdiensten verwijzen wij u naar de link Kerkdiensten onder het kopje Menu, links op de pagina.

In de kerkdienst zingen we Psalmen uit de oude en nieuwe berijming. Daarnaast zingen we uit onze eigen liederenbundel met o.a. liederen uit de schriftberijming, Opwekking en Youth for Christ.

Hieronder wordt het verloop van deze diensten vermeld.

Orde van dienst

Morgendienst:

 • mededelingen (door ouderling  van dienst)
 • samenzang (voorzang; staande)
 • stil gebed
 • votum en groet
 • samenzang
 • lezen van de wet
 • samenzang
 • gebed
 • Schriftlezing
 • Samenzang
 • prediking
 • samenzang
 • gebed
 • Collecten (tijdens voorspel)
 • slotzang  (staande)
 • zegen

Middagdienst:

 • mededelingen (door ouderling van dienst)
 • samenzang (voorzang; staande)
 • stil gebed
 • votum en groet
 • samenzang
 • gebed
 • Schriftlezing
 • samenzang
 • prediking
 • samenzang
 • gebed
 • Collecten (tijdens voorspel)
 • samenzang
 • Geloofsbelijdenis (staande)
 • slotzang
 • zegen

Informatie verschillende onderdelen van de liturgie

Collecten

Tijdens de eredienst wordt tweemaal gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede is bestemd voor kerkelijke kassen, diaconie of voor derden. Tevens wordt bij de uitgang gecollecteerd voor een door de diaconie (in overleg met kerkenraad en CAB) maandelijks te bepalen goed doel en de stichting Red een Kind.

Overige Informatie

Oppas

Elke ochtendienst is er oppas voor de kleinste kinderen.

ATOS

Een aantal keer per jaar worden onze kerkdiensten live door de regionale radiozender Atos ten gehore gebracht. Atos is te vinden op etherfrequentie 106.1 in Zwijndrecht en 106.8 in Heerjansdam. Via de kabel kunt u de Atos vinden op 105.9.

Live luisteren

Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u live luisteren naar de kerkdiensten. Ook kunt u hier de diensten terugluisteren.

Nieuws