Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Commissie Gemeente Opbouw

Sinds het najaar van 2000 is door de kerkenraad een commissie benoemd om de gemeente te dienen in het traject van gemeenteopbouw. Na een jaar van brede interne bezinning en het organiseren van diverse themazondagen over “gemeente zijn” - de gemeente als Gods gebouw, door Jezus Christus gebouwd en waarin gelovigen levende stenen dienen te zijn - heeft de C.G.O. in 2003 een enquête gehouden, waaraan veel gemeenteleden hebben meegedaan. De uitkomst van deze “gemeentespiegel” heeft geresulteerd in een Gemeente Groei Plan, waarin de uitgangspunten en de doelstellingen van een – vooral geestelijk – groeiende gemeente zijn weergegeven.

De Commissie Gemeente Opbouw heeft vervolgens voor de jaren 2005 – 2008 een actieplan ontwikkeld, waarin de doelstellingen op een breed terrein actueel zijn gemaakt. Inmiddels is een vervolg op dat plan samengesteld voor de jaren 2008 – 2011.

De commissie is een aantal subgroepen opgedeeld :

  • de subgroep “Verkondiging” (bezinning op elementen van de eredienst, organiseren Alpha-cursus etc.)
  • de subgroep “Gemeente Groei Groepen” (verdere uitbouw van de bestaande groepen en contacten opbouwen in de directe omgeving van het kerkgebouw).
  • de subgroep “Toerusting” (het stimuleren van persoonlijk gebed en bijbel lezen en het structureel toerusten van de gemeente middels cursussen etc.).

In het jaar 2008 heeft de Evangelisatie Commissie een nadrukkelijke plaats gekregen binnen de Commissie Gemeente Opbouw. In alle subgroepen wordt nu een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd om mensen met het evangelie in aanraking te brengen.

Een exemplaar van het Gemeente Groei Plan is bij de commissie te verkrijgen.

Leden Commissie Gemeente Opbouw :

A.(André) van Andel

A.W. van der Linden-Lukas

P.L. van Doorn

I.A. Hogendoorn

J. Breman (adviseur)

 

Contactpersoon

Naam Gegevens
lA.W. van der Linden-Lukas

078-6197579 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l

 

Attachments:
Download this file (1221078855_Folder2_def_laatste.pdf)Folder 2 - gebed[ ]1584 kB
Download this file (1221078913_Folder_gebed_2008_no.1.pdf)Folder 1 - gebed[ ]195 kB
Download this file (1221315871_Gemeentegroeiplan_augustus_2005_1.pdf)Gemeente groeiplan augustus 2010[ ]41 kB
Download this file (1223759724_Gebed_flyer3_versie_4.pdf)Folder 3 - gebed[ ]114 kB
Nieuws