Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Commissie voor Zending en Hulpverlening

 

De zendingscommissie en de Commissie Hulpverlening hebben steeds een stimulans willen zijn voor de gemeente om (meer) gericht te zijn op hert Koninkrijk van onze God, o.a. door het geven van informatie over wat wereldwijd ten dienste van dat Rijk mag gebeuren. Om de effectiviteit van de inspanningen van beide commissies te vergroten, is in overleg met de kerkenraad, besloten beide commissies samen te voegen.

En zo is per 1 januari 2013 een nieuwe commissie ontstaan, namelijk: Commissie voor Zending en Hulpverlening.

Voorop blijft staan dat de nieuwe commissie de gemeenteleden wil opwekken tot liefde voor het werk van de zending en kerkopbouw en voor het diaconaal dienstbetoon. Via de projecten die de commissie wil gaan steunen, kan hieraan handen en voeten worden gegeven. Daarbij krijgt de commissie, op verzoek van de kerkenraad, de verantwoordelijkheid voor het inzamelen van gelden ten behoeve van een aantal kerkelijke kassen, die nauw met de doelstelling van de commissie samenhangen, te weten Evangelisatie, Kerk en Israël, Zending en Onderlinge bijstand en advies.

Daarnaast zullen wij ons in voorkomende gevallen inzetten bij eventuele garantstellingen van onze kerk ten behoeve van zustergemeenten. Uiteraard zal de commissie ook andere, zelf gekozen projecten blijven steunen. Zo zijn, met uw hulp in de afgelopen twee jaar diverse zendingsprojecten ondersteund. Wij hopen u spoedig te informeren over onze acties en projecten voor 2013.

Heeft u nog vragen dan kunt u zich richten tot de leden van de commissie.

Het rekeningnummer van de commissie voor Zending en Hulpverlening is: 
NL08 RABO 0377503347 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Zwijndrecht 
o.v.v. Commissie voor Zending en Hulpverlening. 

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Benjamin Roobol
Secretaresse Gea Alblas
Penningmeester Ineke van Aalst
Overige leden

Arthur Kalkman, Greet van der Steen 

 Foto's

Commissie hulpverlening

Zendingscommissie

Nieuws