Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Commissie Administratie en Beheer

De Commissie van Administratie en Beheer heeft de taak om de goederen en financiën van onze kerk te beheren. De commissieleden zijn door de kerkenraad benoemd.Voor de dagelijkse financiële handelingen heeft de kerkenraad een penningmeester benoemd, die vanuit zijn functie samenwerk met de commissie. Het beheer van het onroerend goed betreft het kerkgebouw “De Rehobothkerk” in de Dr. Plesmanstraat en de pastorie aan de Admiraal Trompstraat.

In 2011 werd ons kerkgebouw ingrijpend gerenoveerd. Naar het ontwerp van “Stijl architectuur” werden de zalen, de consistorie en de overige ruimten opnieuw ingedeeld. De verkleinde cv-ruimte kreeg een andere plek en door het wijzigen van de toegangsdeuren en ontvangsthallen ontstond een mooie ruimtelijke en functionele indeling. De uitvoering werd onder toezicht van de bouwcommissie verzorgd door “Verhaar bouw” terwijl er ook veel gemeenteleden de handen uit de mouwen staken om dagelijks te assisteren met allerhande werkzaamheden zoals slopen, puinruimen, schilderen, sanitair, de elektrische installatie, isolatie, tuininrichting en bestrating.
We zijn onze God dankbaar dat we zo een passend en verfraaid kerkgebouw gekregen hebben waarin het goed vertoeven is en waar elke zondag de diensten kunnen plaatsvinden. Door de weeks zijn er allerlei verenigingsactiviteiten waarin de Bijbel wordt geopend en het geloof wordt beleefd. Vanuit ons kerkgebouw streven we een heldere plek in te nemen in de wijk en verlangen we ernaar ons geloof naar buiten zichtbaar te maken in woord en daad.

Leden

Functie Naam
Voorzitter E.T. Werner
Secretaresse W. Hulisélan/Batenburg
Financiën J.J. Groeneveld
Technische zaken en kerkmeester R. Schipper
Penningmeester P. Hartog
Nieuws