Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Bom.col

“Vreemd kopje” zul je zeggen. Zeker een soort van doorzichtige geheimcode om sluikreclame tegen dat bekende akelig grote internetbedrijf te voorkomen…
Mis. Ik hoorde het, bij wijze van grap, zo noemen op de radio, i.v.m. de recente verdachte pakketjes met pijpbommen e.d. in Amerika.
Er werd bij opgemerkt dat door al deze ontwikkelingen “normale” woorden en zaken een beladen lading krijgen. Via de post een pakketje krijgen was in het verleden meestal leuk en spannend. Maar of dat nu nog zo is? En het woord “pijp” is nu voortaan ook besmet, zodat de pijp beter aan Maarten kan worden gegeven, voor zover dat i.v.m. antirookcampagnes nog niet gebeurd is.
Kortom, de bedreigde onzekerheid van het moderne leven neemt dagelijks toe. Aanslagen kunnen evengoed in Lutjegast plaatsvinden als in Parijs. Je kunt zelfs via post en brievenbus “aangeslagen” worden en dan heb ik het niet alleen over de belastingdienst.
Goed, daar valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen en voor je het weet is er weer dat sombere verhaal over tijd en tijdgeest. Een verhaal dat we dan ernstig knikkend helaas moeten beamen, maar waar niemand opgewekt van wordt.
Het lijkt me beter om ons te focussen op wat de gemeente van onze Here Jezus Christus nu in zo’n dreigende en bedreigde wereld te doen staat.
En dan denk ik: allereerst en vooral: tot zichzelf komen! Dat wil zeggen: een fundamentele en radicale bezinning op de eigensoortige identiteit van de gemeente. En die identiteit is verrassend vrolijk. De gemeente van Christus is nl. bruidsgemeente. Ze is de bruid van de grote Bruidegom Jezus Christus.
Wat een aanstaande bruid en bruidegom in het dagelijkse leven doen is op z’n minst opvallend. Want net als alle andere mensen leeft zo’n verliefd en misschien wel verloofd paartje het leven van alle dag. Net als de andere mensen hebben ze te maken met vreugdevolle momenten en ook tijden van verdriet, verlies en tegenslag.
Net als alle anderen mensen…en toch…die enorme, bewonderingwaardige focus van zo’n stelletje. Soms lijkt het daardoor wel alsof ze naast het gewone leven staan. Want wat er ook gebeurt, de focus op bruiloft en huwelijk blijft. Maar wat zijn nu in grote lijnen de dingen waar zo’n paar mee bezig is? Volgens mij zijn dat het toekomstige huis, de bruiloftskleren, de organisatie en kosten van het grote feest en niet te vergeten de beloften van trouw en liefde die je af wilt leggen.
En behalve die dingen natuurlijk de focus op elkaar!

Goed, overgebracht op de bruidsgemeente van Christus mogen we weten dat het met het toekomstige Vaderhuis met zijn vele woningen dik in orde is. ( Joh. 14) Onze Bruidegom bouwt al meer dan tweeduizend jaar aan onze woningen. Dat mag toch wel wat verwachting en verlangen geven, zeker wanneer je bedenkt dat Hij de schepping, die zelfs na de zondeval nog zo schitterend mooi kan zijn, in zes dagen geschapen heeft. Hoe mooi zullen dan die woningen wel niet zijn? “O Heer, wat houd ik van uw huis…” Met de kleding is het ook dik in orde want de Bruidegom heeft Zelf met zijn bloed alles betaald en voor zijn bruid een schitterend kleed van volmaaktheid geweven.
Hetzelfde geldt voor de kosten en de organisatie van het grote Bruiloftsfeest. “Alles is volbracht en alle dingen zijn gereed!”
En wat de beloften betreft: De Bruidegom breekt van Zijn kant Zijn beloften nooit. Ja, Hij komt zelfs de bruid hartelijk tegemoet wanneer zij hier faalt en valt. De Bruidegom vergeeft royaal, brengt ons weer op het niveau van hartelijke toewijding en geeft ons, terwijl Hij ons zijn beloften liefdevol in onze oren fluistert, bovenmenselijke kracht om te blijven bij onze beloften.

Om een lang verhaal korter te maken: wat staat de bruidsgemeente van Christus te doen? Het gewone leven in deze wereld leven, maar dan wel als (aanstaande) bruid van Christus. Met een enorme focus en drive op de eeuwige vereniging met onze grote Bruidegom. En inderdaad daar bij helpt het wanneer we nadenken over onze huisvesting in de hemel en op de nieuwe aarde. Het helpt wanneer we denken aan de schitterende trouwjurk van gerechtigheid en heiligheid die we van Jezus kosteloos ontvangen, waarbij we best mogen oppassen voor het maken van vieze vlekken. Het helpt om bezig te zijn met Zijn en onze beloften in onze dagelijkse omgang met Gods woord en een leven in gebed. Bovenal mag het gaan om de radicale focus op onze grote en liefdevolle Bruidegom.
Zo leven we in barmhartigheid en mededogen met een wereld in nood en dood heen naar het grote Feest.
En dan zijn we aan elkaar als bruidskinderen gegeven om elkaar te helpen als we onderweg vallen en elkaar vurig aan te sporen nu de grote Dag nadert! “Kom reisgenoten, het hoofd omhoog” “Voorwaarts christenstrijders..” Etc. etc.

Nieuws