100 JAAR

Christelijke Gereformeerde Rehobothkerk Zwijndrecht
Ga naar onze website cgk-zwijndrecht.nl Glossy nabestellen Lees verder

Kerstnachtdienst

Bent u benieuwd naar de videoclips die onze jeugd een aantal jaar achtereen met kerstnachtdienst heeft vertoond? Bekijk ze hier.

Rehoboth

De naam van ons kerkgebouw betekent 'De HERE heeft ons ruimte gemaakt'. Ons kerkgebouw bestaat ruim 50 jaar. Voor we dit gebouw gebruikten, hebben we een kerkgebouw aan de Burg. de Bruïnelaan gehad.

Interactieve tijdlijn

Bekijk hier een kort overzicht van onze geschiedenis.

TIJDLIJN - 100 JAAR CGK ZWIJNDRECHT

 1. Gemeente geïnstitueerd (in een klaslokaal van de Openbare Lagere School, aan de Onderdijkserijweg)
 2. Nieuw kerkgebouw aan de Burg. de Bruïnelaan (toen nog Molensteeg) in gebruik genomen
 3. Vernieuwde kerk aan de Burg. de Bruïnelaan in gebruik genomen
 4. Oprichting van meisjesvereniging “De vreeze des Heeren is het beginsel der Wijsheid”
 5. Pastorie bezet door de bezetter ‘ten behoeve van de Duitse Wehrmacht’
 6. Herderloos (zonder dominee) in oorlogstijd
 7. Het nieuwe orgel in gebruik genomen
 8. Eerste nummer vernieuwde kerkblad ‘Contact’
 9. Eerste steen van jeugdgebouw gelegd door ds. Roos
 10. Kerkscheuring
 11. Jongelings- en meisjes-vereniging omgedoopt tot Jeugvereniging ‘Maranatha’
 12. Eerste steen van nieuw kerkgebouw gelegd door Magda van der Ster en Kees Mol
 13. Nieuwe Rehobothkerk in gebruik genomen
 14. Eerste adoptie-kinderen via Stichting Red een Kind
 15. Begin samensprekingen met Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv)
 16. Uitgave gedenkboek 'Niet wagen maar gelooven' bij 75-jarig bestaan
 17. Caroline Kleinjan in samenwerking met Deputaten hulpverlening door onze gemeente uitgezonden naar Midden-Oosten
 18. Ds. Jan van ‘t Spijker uitgezonden naar Mozambique waar hij tot 2005, in een samenwerkingsproject met Trans World Radio, toerustingspredikant was in de provincie Zambezia
 19. Eerste editie wekelijkse nieuwsbrief 'Steigerwerk'
 20. Instelling van Commisie Gemeente Opbouw waaruit de gemeente groeigroepen zijn ontstaan
 21. Start 'De Woestijnroos'
 22. Vervanging van leien op kerkdak
 23. Start gemeentegroeigroepen
 24. Eerste keer kanselruil met GKv Zwijndrecht
 25. Verbouwing van de kerk
 26. Start van het project Open Kerk, waarbij twee keer per maand de kerk wordt opengesteld voor mensen uit de buurt
 27. Eerste gezamelijke kerkdiensten met GKv Zwijndrecht en GKv Zwijndrecht-Groote Lindt
 28. Eerste keer kanselruil met hervormde wijkgemeente Oude Kerk Zwijndrecht
 29. De jaarlijkse buurtbarbecue voor de tiende opeenvolgende keer gehouden
 30. Orgelconcert vanwege het 50-jarig bestaan van het orgel
 31. 100-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht

Een greep uit de glossy

'OPZIEN' onze gemeenteleden
In gesprek met de buren
Orgel
In gesprek met nieuwe gemeenteleden
'Vier generaties gemeenteleden'
'OPZIEN' onze gemeenteleden
Kerkinterieur vanaf de kansel
Lijntekening van onze kerkgebouwen door de jaren heen (door Jan Visser)
Kostersechtpaar
Close-up orgel
In gesprek over wat ons drijft.
Openluchtdienst met Pinksteren
Vakantiebijbelclub
Oudgedienden: gemeentelid sinds 1961

CONTACT

Rehobothkerk
Dr. Plesmanstraat 20 3331 KH  Zwijndrecht

Kerkdiensten
Zondag, 09.30 en 16.30 uur

Correspondentieadres
Postbus 456 3330 AL Zwijndrecht
scriba@cgk-zwijndrecht.nl

Copyright © 2018 Christelijke Gereformeerde Rehobothkerk Zwijndrecht

Glossy nabestellen

 • Er was een probleem met uw aanvraag:

Bedankt voor uw aanvraag! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.