Ontdekken

Week 5 – De toekomst ontdekken- 22 maart

En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Lukas 21:26 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 21 maart

Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Daniel 12:9 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 20 maart

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Jesaja 11:9 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot...

Week 4 – Jezelf ontdekken – 17 maart

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:37 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen...

Week 4 – Jezelf ontdekken – 16 maart

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13:5 Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen...