leesrooster kernwaarden

Week 5 – De toekomst ontdekken – 24 maart

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Openbaring 22:13 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2. In het midden van haar straat en aan...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 23 maart

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 3:13 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2. opdat u zich de woorden herinnert...

Week 5 – De toekomst ontdekken- 22 maart

En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Lukas 21:26 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 21 maart

Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Daniel 12:9 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 20 maart

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Jesaja 11:9 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot...