Redden we het zonder “verplichting”?

Door: Dik Kooij

10 augustus 2020

 “[…] want waar geen wet is, is ook geen overtreding.”

(Rom. 4:15b)

Er dreigt groeiend verzet. Tegen het dragen van mondkapjes in de grote steden (moeten we onder die dingen soms bezwijken in deze hitte?), tegen het “vrijwillig” testen (ik heb geen zin om eventueel thuis te komen zitten) en ook tegen het meewerken aan contactonderzoek (zadel ik anderen ook nog met dat quarantainegedoe op!).

Waarom worden zulke zaken dan ook min of meer verplicht? Werkt dat niet averechts op een volk dat zeker in vakantietijd (vakantie-vacare (Latijn) = vrij zijn van … verplichting) stevig baalt van regels die als betuttelend en beknellend worden ervaren? Zeg nou zelf: waren de coronaregels louter vrijblijvende adviezen gebleven en niet in de vorm van verplichtende bepalingen gegoten, dan zou er toch geen verbodsovertreding mogelijk en geen handhaving nodig zijn. Waarom laat de (regionale) overheid deze dingen toch niet gewoon over aan ons eigen verantwoordelijkheidsbesef? We zijn toch zeker geen achterlijke mensen? Nee, maar we kunnen blijkbaar wel flink tegendraads zijn, op het dwaze en verkeerde af. Lallend en joelend de regels brutaal aan onze laars lappen, het zijn helaas geen hoge uitzonderingen

De grote vraag is of we het zonder “verplichting” zouden redden. Het klip-en-klare antwoord is: nee! Zonder verplichting van hogerhand zouden we uiteindelijk, in de kern van ons opstandige zijn, zo voor onszelf kiezen dat de ander daar per definitie de dupe van zou zijn.

Afschaffen van de “wet” is dus geen optie. De “overtreding” mag dan uitblijven en handhavers werkeloos, het leven zelf wordt onmogelijk. Niet het wegwerken van de wet, maar “redelijke” gehoorzaamheid aan een overheid die door God is aangesteld is nodig! (Romeinen 13)

En dat geldt zeker voor een christenmens die geleerd heeft om Gods wet niet te verdoezelen, maar nederig te buigen onder de vloek en sancties van Gods heilige en goede wet. En dat in vreugdevolle aanbidding en vrijwillige gehoorzaamheid aan onze enige Verlosser, die de vloek van de wet voor ons (weg)gedragen heeft en voor de sancties die ons hadden moeten treffen op Golgotha gebloed heeft.

Ds. Jan Breman

0 reacties