Meditatie: Gods oproep tot ”lockdown” voor zijn kinderen ( Jesaja 26:20)

Door: Ds. Jan Breman

Ds. Jan Breman is sinds 2007 actief als fulltime predikant van onze gemeente, en woont samen met zijn vrouw Ali in Zwijndrecht. Het meest zichtbaar is hij als voorganger in de zondagse diensten, waar hij o.a. Gods Woord uitlegt en doorgeeft in de preken. Op doordeweekse dagen bestaat zijn werk uit het voorbereiden van deze diensten, het geven van catechisaties aan de jongeren, maar voor een groot deel ook uit het bezoeken van gemeenteleden. 

31 maart 2020

Wat is de Bijbel toch een bijzonder boek. Onder “normale” omstandigheden kun je zomaar aan een hoofdstuk als Jesaja 26 voorbij lezen/leven. En dan komt er een crisis van wereldformaat. En het levende Woord van God lees je in zo’n gedeelte op een nieuwe manier. .

Dit hoofdstuk begint met het uitspreken van een hartelijk vertrouwen in de HERE HERE Die nb. een eeuwige Rots is. Twee keer HERE met hoofdletters, dat is twee keer: JWHW. De “Ik ben die Ik ben” Daar hoort de oproep bij om Hem metterdaad te vertrouwen!

In dit hoofdstuk kunnen we verder lezen dat we juist in een tijd dat Gods gerichten ( het gaat me nu niet om een “theologische”duiding) over de aarde gaan, ruimte kunnen vinden om als verloste kinderen van God onze medewereldbewoners in alle nederigheid te wijzen op het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. “ …want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid.”(vers 9b)

In vers 10 en 11 kunnen we lezen dat we wel verdrietig maar niet al te verbaasd moeten zijn als mensen, ondanks deze harde return van God, die ons alleen maar tot inkeer en omkeer wil brengen, volharden in het kwaad van een leven zonder God.

Uit de verzen 12-18 kunnen we leren hoe( met welke woorden en met welke gezindheid)  we in de nood tot God mogen gaan.

In vers 19 wordt de ultieme Bijbelse hoop uitgesproken over de grens van dood en graf heen.

Maar dan vers 20! Hier worden allen die op Jezus leerden bouwen en vertrouwen heel direct door de Vader aangesproken.

Dat gebeurt in de taal van de liefde, in de taal van Bruidegom en bruid:

  • “Kom mijn volk…” Wat een geluk om een kind van God te mogen zijn. Midden in de crisis spreekt de hemelse Vader in onze harten Zijn lieflijk eigendomswoord. Van Jezus mogen zijn, gekocht en betaald met Zijn bloed, het volk van de Vader mogen zijn waar Hij voor zal zorgen dwars door alles nood en zorg heen. Geleid en geleerd mogen worden door de Heilige Geest! Kom, prijs de Heer! Want wat is er gelukkiger dan dat. Dat is nu al: veilig in Jezus armen. Omgekeerd, wat is er ongelukkiger dan juist nu ( nu een land en wereld in nood niet weet waar ze het zoeken moet) deze God en Vader niet in een hartelijke geloofs- en liefdesrelatie te (er)kennen door onze Here Jezus Christus.
  • Sluit uw deuren achter u..” De opdracht die onze Vader ons hier geeft lijkt in eerste instantie wat vreemd. Naar binnengaan, je in jezelf keren, terwijl de wereld juist nu om Gods mensen verlegen is? Maar goed beschouwd zijn de “binnenkamers” niet de kamers van onszelf, die vol zijn van onszelf, stel je toch voor. Nee, ze zijn juist vol van de heerlijkheid van God.
  • Je kunt bij deze kamers bijv. denken aan de kamer van Gods onveranderlijke trouw. Ga daar naar binnen, haal je hart op aan Gods onveranderlijke beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn en gooi vervolgens de deur in het nachtslot voor alle pijlen van de boze, van machten en mensen die deze beloften van God onderuit willen halen. “Ja maar, ik ben er niet in opgevoed.” ”Ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet.”  “Als jij op die trouw van God zou mogen hopen, nou dan zag je leven er wel anders uit.” Sluit de deur. Luister naar Gods oproep tot een totale lockdown waar het gaat over onze twijfels, ons ongeloof en klein geloof. Weg ermee.
  • Bij deze kamers die in feite vol zijn van Gods genade en verlossing kunnen we binnengaan in Gods onveranderlijke liefde in Jezus, Zijn genadige verlossing in Jezus en ga zo maar door. Ja, ga vooral verder naar binnen, bekijk het ene vertrek na het andere in het licht van Gods ontfermende Vaderliefde. En bekijk het niet alleen, ga er binnen, ga er je hart op halen en geestelijk uitrusten! De oproep is hier dus niet: keer je in jezelf. Dat zou onvruchtbaar zijn. Maar keer in tot God. Juist dan zullen we bemoedigd en verfrist in het leven kunnen staan om voor onze wankelende naaste als Christus zelf te zijn.
  • “Verberg u een korte tijd, tot de gramschap( Gods woede over zonde en ongerechtigheid) over is. Geliefde gemeente, er zal op een dag een einde komen aan deze coronaplaag. Of ze moet ingehaald worden door de wederkomst van onze Heiland. Er zullen naar Gods eigen Woord tot aan die Dag ook andere, nieuwe plagen komen. Maar Gods gezegende lockdown-oproep voor Zijn volk en kinderen blijft van kracht. Totdat…totdat Gods kamers van Jesaja 26:20 de totale oppervlakte van het nieuwe Jeruzalem zullen beslaan en de hele nieuwe aarde zullen vervullen.
  • “Heft dan je hoofd omhoog! Onze Verlosser is in aantocht.”                                Ds. Jan.

0 reacties