Niet alleen “horen.”

Door: Ds. Jan Breman

Ds. Jan Breman is sinds 2007 actief als fulltime predikant van onze gemeente, en woont samen met zijn vrouw Ali in Zwijndrecht. Het meest zichtbaar is hij als voorganger in de zondagse diensten, waar hij o.a. Gods Woord uitlegt en doorgeeft in de preken. Op doordeweekse dagen bestaat zijn werk uit het voorbereiden van deze diensten, het geven van catechisaties aan de jongeren, maar voor een groot deel ook uit het bezoeken van gemeenteleden. 

15 september 2019

“ En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.” ( Jak. 1:22)

We staan op het punt om de komende tijd de kernwaarde “luisteren” te “behandelen” in onze gemeente. En inderdaad: de oproep om te luisteren loopt als een rode draad door heel Gods Woord. Daarmee hebben we echt een slagader in de Bijbel te pakken. Heel het Oude Testament getuigt van de zegen van het luisteren naar God en omgekeerd trouwens ook van de vloek van het niet luisteren naar God.

Jezus Zelf roept ons in het Nieuwe Testament keer op keer op om te luisteren naar Gods Woord en Zijn onderwijs. Daarbij maakt onze Verlosser duidelijk dat het gaat om horen en doen! (Vgl. Matth. 7: 24-29)
In zijn brief blijft Jakobus als gelovige halfbroer van Jezus niet achter.

Niet alleen “horen.”
Juist als mensen van de kerk die vertrouwd zijn met de klanken van het evangelie moeten we ons deze vermaning en aansporing dubbelhard aantrekken. Want we kunnen zomaar denken dat horen en lezen van de Bijbel in feite voldoende is.“Ja, ik heb vandaag vijf minuten of zelfs wel een kwartiertje in de Bijbel gelezen.”

  • “ Ja, ik luister aan het begin van elke werkdag naar “eerst dit”, de Bijbeloverdenking van de EO en HGJB op mijn smartphone.”
  • “Ja, ik ga wekelijks naar de kerk en als het even kan zelfs twee keer op een zondag.”
  • “En ik ga naar de Bijbelstudie en de vereniging..” Dus wat valt er eigenlijk nog meer te doen?

Het simpele antwoord dat Jakobus ons leert is: Doen! Doen wat je gelezen hebt, doen wat je door God gezegd wordt.

Op alle andere terreinen is ons leven vinden we dat trouwens meer dan normaal.

  • wie denkt er nu dat alleen het lezen van een kookrecept je honger kan stillen? Geen weldenkend mens toch!
  • wie denkt dat alleen de theorielessen voldoende zijn om goed auto te kunnen rijden? Geen weldenkend mens toch!
  • wie denkt dat het lezen van een medisch recept ( met eventueel de bijsluiter erbij voor de ijverige onderzoeker) voldoende is om de kwaal te bestrijden? Geen weldenkend mens toch!

Maar daar waar het uitgerekend om ons eeuwig heil of onheil gaat, denken we dat God het wel goed zal vinden als we de toepassing op ons eigen hart en leven maar achterwege laten.
Maar dat is toch dwaze kolder. Dat is toch je reinste vorm van zelfmisleiding. Geen wonder dat Jakobus zegt: “zo bedriegt u uzelf.”

Misschien is de koudwatervrees voor het “doen” van Gods Woord juist bij ons protestantse christenen nog wel het sterkst aanwezig. En dat misschien wel uit pure reactie op een kerk en een theologie die het doen van goede werken tot het fundament van het heil heeft gemaakt.
Maar pure reactie kan gevaarlijk en zeer eenzijdig zijn. Bovendien ligt er een fundamentele fout ten grondslag aan het tegenover elkaar zetten van horen en doen.

– Want het horen is niet verkeerd. Het horen zonder doen zet geen zoden aan de dijk.
– En het doen is niet verkeerd. Maar het doen zonder horen leidt tot niets.

Ik maakte het jaren geleden mee op een camping van Jehovagetuigen in Duitsland, waar mijn vrouw en ik onwetend op terechtgekomen waren.

Met prachtig weer zaten we in het zachte gras op de glooiende oever van het meer. Verderop een jong gezinnetje met een blijkbaar ongehoorzaam jongetje. Ik hoor het de moeder nog zeggen: “ja, jij hoort het wel…, maar jij luistert niet.” Ik weet nog dat ik dacht: ”waar hoor je zoiets nog?” Het is me bijgebleven als een krachtige bouwsteen in een gezonde opvoeding. Niet alleen horen! Maar ook doen! Laten we ons om Jezus wil en om de genade en de vrijheid die Hij schenkt ons niet bedriegen voor de eeuwigheid.

0 reacties