Corona-pas-op! Coronapas

Door: Ds. Jan Breman

Ds. Jan Breman is sinds 2007 actief als fulltime predikant van onze gemeente, en woont samen met zijn vrouw Ali in Zwijndrecht. Het meest zichtbaar is hij als voorganger in de zondagse diensten, waar hij o.a. Gods Woord uitlegt en doorgeeft in de preken. Op doordeweekse dagen bestaat zijn werk uit het voorbereiden van deze diensten, het geven van catechisaties aan de jongeren, maar voor een groot deel ook uit het bezoeken van gemeenteleden. 

27 september 2021

Viruswaanzin?!
Onlangs kreeg ik van iemand buiten onze gemeente een link door die me bij een uitvaartleider in Engeland bracht met werkelijk waanzinnige gedachten en opvattingen t.a.v. de coronapandemie. Kort samengevat kwam het hierop neer:

  1. De eerste golf coronadoden in de verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn niet aan corona gestorven, maar door massale vergiftiging door een boosaardige overheid.
  2. Vervolgens stierven er een hele tijd nauwelijks mensen aan corona totdat de vaccinatie goed op gang kwam. Nu sterven de mensen weer bij bosjes door…de dodelijke vaccinatieprikken!
  3. En o wee wanneer je je niet laat inenten. Er worden nu al gevangenissen gebouwd met een enorme capaciteit om straks alle vaccinatieweigeraars in op te sluiten om hen vervolgens natuurlijk van een dodelijke vaccinatieprik te voorzien. Tot zover deze meer dan gevaarlijke onzin!
    Toen ik dit interview meemaakte ( normaal luister/kijk ik nooit naar zulke waanzin, maar één keer is misschien toch ergens wel goed) ontnam mij dat bijna de adem. Want dit is toch wel een staaltje van achterdochtig en wantrouwig complotdenken tegen overheden en gezagsdragers waarbij de duivel hoge ogen gooit. Zo verdeelt satan, de valse diabolis ( letterlijk: verwarringstichter) dus kennelijk ons mensen in verschillende kampen. “Het zal zijn in het laatste der dagen…” Inderdaad de samenleving raakt ontwricht en de liefde verkilt.

Paulus en de overheid.( lees Romeinen 13 en Titus 3)
Iemand als de apostel Paulus hoefde in zijn dagen zelf helemaal geen complottheorieën te verzinnen, want het was voor iedereen evident dat de Romeinse overheid onder keizer en dictator Nero zo vals en moordlustig was als maar kon zijn. Keizer Nero,spreekwoordelijk in zijn perversiteit en kwaadaardigheid, met zoveel trekken van het “beest” (Openb. 13) was zelf een complotdenker. Zo verdacht hij de christenen ervan dat zij Rome in brand hadden gestoken. Gods geliefde kinderen liet hij vervolgens uit duivelse wraakzucht ( voor iets waar ze part noch deel aan hadden) massaal kruisigen. Om vervolgens deze kruisen in brand te steken en als tuinfakkels te gebruiken bij zijn perverse orgieën.
Het vreemde is dat Paulus die nb. deze overheid in zijn tijd meemaakte wel tot gebed voor, maar nergens oproept tot verzet tegen of zelfs ook maar wantrouwen van deze overheid. De toon in Romeinen 13 en Titus 3 is juist omgekeerd. De overheden zijn door God gegeven en ingesteld en moeten niet gewantrouwd, maar juist gehoorzaamd worden. Voor de overheden moet gebeden en gesmeekt worden. Niet omdat ze volmaakt zijn, verre van dat. Maar omdat de overheid dienares van God is. Opstand tegen de overheid is daarom opstand tegen God! Daar zit zeker voor iemand als Paulus en voor de eerste christenen een ondergrens aan. Want wanneer de eerste christenen door diezelfde overheid gedwongen worden om Jezus als Kurios( Heer) af te zweren en de keizer als Heer te aanbidden, komen ze niet in muitende opstand, maar weigeren ze vredelievend categorisch. Ook al betekent dit dat ze dan voor de leeuwen gegooid worden in de arena of dat dit hun leven kost aan een brandend kruis. Maar van muiterij tegen de overheid is geen sprake onder de vroege christenen.

Coronapas
Dit laatste brengt me in het heden waarin onze samenleving meer en meer verdeeld dreigt te raken rond vaccinatie en zogenaamde “overheidsdwang”, althans dat is de bewering van vele opstandige lieden.
Laat ik er dit van mogen zeggen: Wanneer een christen in tere Godsvrucht meent zich niet te moeten laten vaccineren omdat dit in zijn of haar visie gelijk staat met ongehoorzaamheid aan God, mag dat kind van God niet gedwongen worden om tegen deze tere omgang met God in te gaan. Dat zou onchristelijk en zelfs misdadig zijn. Een coronapascontrole invoeren als toegangsbewijs om al dan niet een kerkdienst bij te wonen lijkt mij een brug te ver! Zielsblij dat de overheid dit niet vraagt en vergt. Want juist ook dit tere kind van God wil dolgraag naar de kerk. Bovendien zou je de “buitenstaander” die toch al niet gemakkelijk binnenkomt, door zo’n pascontrole nog verder afschrikken en zo iemand nog van het heil van God in Christus afhouden. Je moet maar durven!
Zelfs een testbewijs zou ik van de buitenstaander, die naar Gods heil toegetrokken wordt niet zo gauw vragen. Dat laatste kan wel veel gemakkelijker gevraagd worden van gewetensbezwaarde broeders en zusters. Zij weten immers van Gods opdracht om de overheid te respecteren en te gehoorzamen. En als de overheid dan uit veiligheidsoverwegingen om een test vraagt! Wat let je dan en waar heb je het dan over?
Zeker ook wanneer je hierbij bedenkt dat er ook nog een keerzijde is. Want er zijn tenslotte ook nog broeders en zusters die hier heel anders in staan. Die het voor zichzelf wel in hun geweten, in eenzelfde tere omgang met hun God, konden verantwoorden dat ze zich lieten inenten. Omdat ze deze vaccinatie als een geoorloofd middel van God zien ter bescherming. Niet eens in de eerste plaats van zichzelf, maar vooral ter bescherming van de ander. Je laten vaccineren uit liefde voor je naaste! Dat kan ook nog!
En dan is er tenslotte ook nog een categorie zeer geliefde broeders en zusters die zich niet veilig voelen als veel mensen ongevaccineerd bij elkaar komen en zij daar tussen komen te zitten. En dan kunnen we het wel botweg hebben over vertrouwen op God en zo.., maar o wee wanneer we elkaar op zo’n gevoelig punt ongevoelig de maat nemen. Zo gaan we in de gemeente van Christus niet met elkaar om.

“Simply Jesus”
Het is al met al misschien best wat ingewikkeld geworden. Maar ik begrijp de evangelist David de Vos ( congres “Simply Jesus”) heel goed wanneer hij weigert om onder de druk van een deel van zijn achterban de coronapascontrole bij dit driedaagse congres( = evenement) achterwege te laten. Dit levert hem nb. de grofste dreigementen op vanuit diezelfde achterban. En dat is echt onvoorstelbaar. Want wat evangelist David de Vos doet is niet anders dan toepassen wat de Heilige Geest via Paulus, maar ook via Jezus Zelf ( geef de keizer wat van de keizer is) helder heeft gemaakt. Eert de overheid en bidt voor haar!
En wanneer de overheid uit veiligheidsoverwegingen dan een pas vraagt of een coronatestbewijs van mensen die vrijwillig naar zo’n congres gaan, is dat in feite niet te veel gevraagd en zelfs eenvoudig om te gehoorzamen. Ook dat is “Simply Jesus”

0 reacties