Column virus – ds. Jan Breman maart 2020

Door: Dik Kooij

12 maart 2020

In de ban van het virus?

Waar denk je aan bij het woord “virus”?

Tien tegen één aan het Coronavirus dat zich over de hele wereld verspreidt. Werd onlangs nog gezegd: “het is niet de vraag of dit virus ook Nederland zal aandoen, maar wanneer”, inmiddels is ook deze vraag achterhaald.

Wat dit virus zo anders maakt dan “gewone” griepvirussen is de “nieuwheid”ervan en het grote besmettingsgevaar! Als mensheid hebben we op deze griepvariant ook (nog) geen medisch antwoord. Je zou in zo’n situatie hopen dat onze geplaagde mensheid anno 2020 het antwoord zou zoeken bij de God Die leeft en boven alle ziektekiemen ver verheven is. Naast alle maatregelen die nodig zijn om verdergaande besmetting te voorkomen, zou je misschien verwachten dat overheden oproepen tot gebed en smeking tot de Verlosser die al onze ziekten, ook dit virus, gedragen heeft ( Jesaja 53) Maar juist deze oproep ontbreekt over de hele linie. Zouden we dan toch liever sterven dan nederig buigen voor de Schepper van hemel en aarde?

Gelukkig is er een christenvolk op deze wereld dat de smaak te pakken heeft van toewijding aan de levende God en Vader van onze Here Jezus Christus. Het zijn de bidders die weet hebben van Gods rechtvaardige (eerlijke) oordelen en bovenal van Gods ontfermende genade. Nee, God “schoont”de wereld niet op, zoals je soms hoort zeggen, maar Hij schudt ons mensen wel op! Zodat we het heil, ook het heil van genezing van Hem zullen verwachten. Als Gods verloste volk mogen wij ondertussen in de rust die Jezus geeft, vol mededogen om onze angstige medemensen staan. Met de kans om juist ook in zo’n epidemie die bijna tot pandemie is uitgegroeid van Gods genade, genezing en vrede te getuigen. Een genezing en vrede die verder reikt dan het graf. Want tenslotte is ook het Coronavirus niet in staat om het Paaswoord van Jezus teniet te doen:“Ik leef en jullie zullen leven!” ( Joh. 14:19b)  

Bij het woord “virus” zou je overigens ook kunnen denken aan het wereldwijd verbreide wanstaltige virus van het wegzetten van hele groepen mensen. In verband met de startuitbraak van het Coronavirus in China kwam nb. zomaar onderhuidse haat voor en verachting van onze Chinese Nederlanders in onze zogenaamde tolerante samenleving naar boven. Nu kun je bij de politiek en onderdrukking van het communistische systeem in een land als China van alles denken en vrezen, het gaat niet aan om onze Chinese medemens, die met een wat andere gelaatskleur en –uitdrukking van hetzelfde hout als u en ik gesneden zijn, van minder waarde te achten. Ook voor elke Chinees heeft Christus zijn bloed willen geven. De liefde van onze geliefde Verlosser gaat werkelijk uit naar alle soorten van mensen. Anders zag het er voor u en jou en mij niet best uit.

Wat de Chinezen onlangs overkwam en wat allerlei gediskwalificeerde groepen en soorten van mensen in onze wereld meemaken moet het volk van de Joden dubbel en dwars verduren. Met een van antisemitisme overgoten carnavalsoptocht in het Belgische Aalst aan de top. Verschillende “praalwagens”deden hun best om de afgunst op Joodse mensen, vaak vanwege economisch succes, tot in het ridicule, op een lage manier uit te beelden. De stap om over Joden als “ongedierte” te spreken ( denk aan de aanloop van WO2) komt akelig dichtbij. De latente geur en broeierige rook van de gascrematoria walmt ons hier en daar al tegemoet! Het is in “the air” en wij zijn geroepen om te bidden en te waken. Ondertussen moest ik bij de diskwalificatie “ongedierte”denken aan Hem, Die onder de “beesten” werd gerekend in Bethlehems stal en kribbe.  Om niet alleen als Zoon van God en als Verlosser van de wereld het “beest” in ons te doden en te overwinnen, maar ook omdat Hij als geboren Jood Zich wilde identificeren met dat “ verachte en vertrapte” volk dat als Gods oude verbondsvolk de eerste plek in Gods gedachten heeft en houdt.

Tenslotte kun je bij “virus” denken aan het wereldwijde virus van onze menselijke zonde en opstand tegen God. Dit virus zal los van Christus, Die alleen het antivirus hiervan heeft, doorwoekeren totdat Jezus komt en alles nieuw zal maken. Op Hem alleen, Die al op Golgotha overwon, hebben we onze totale hoop gevestigd. Hij zal ons niet beschamen!

0 reacties