admin

Oppas+

Liturgie

Morgendienst zondag 29 mei 2022 Zingen: Gr. Bundel 48Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3Zingen: Psalm 27:7Kinderlied: “elk oog zal Hem zien” OT 356Schriftlezing: Hebreeën 2: 5-18, Psalm 8Zingen: Gr. Bundel 93Verkondiging: Hebr. 2: 8b en 9a. Thema: “wij zien Jezusmet...

Seniorenmiddag 2019

Tienerclub

Interkerkelijk

Kinderklas – oudste groep

Kinderklas – jongste groep

Zondagclub

Oppas

VakantieBijbelClub

Veilige kerk

Veilige kerk De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Helaas komen binnen kerkelijke gemeenten ook onveilige situaties voor door onheuse bejegening of seksuele intimidatie/ misbruik. Dat is ingrijpend. Als je daarmee, op wat voor manier dan ook te maken...

Jeugdvereniging

Vrouwenbijbelkring

Mannenvereniging

Activiteiten

Kerkenraad

Muziekgroep

Veilige kerk

Veilige kerk De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Helaas komen binnen kerkelijke gemeenten ook...

Lees meer